[S1-CHÂU GIANG] – BIG UPDATE Tháng 7

21:55 23/06/2020

Thân gửi chư vị đồng đạo !

Sau thời gian chuẩn bị và hoàn thiện, ko để quý nhân sỹ nóng lòng, bổn trang sẽ tiếp hành cập nhật mới cho Big Update Tháng 7. 

Thời gian cập nhật BigUpdate: 25/06/2020

Các phần thưởng tóm tắt cho ae hiểu, thông tin chi tiết vui lòng xem tại…

https://tieungaogiangho.net/s1-chau-giang-tong-hop-hoat-dong-sever/

☯️ Khai Mở Tính Năng Ép An Bang Hoàn Mỹ.

☯️ Boss Đại Hoàng Kim.

☯️ Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim.

☯️ Vận Tiêu Cá Nhân.

☯️Các Tính năng không thay đổi.

 • Tính Năng Đấu Ngưu.
 • Kim Quang Đại Tướng Quân.
 • Boss Đặc Biệt Bờ Bắc Phong Lăng Độ.
 • Phong Lăng Độ: X2 exp khi đánh quái trên thuyền
 • Tính Năng Ép Chân Đơn kỹ năng 120.
 • Kích Công Trợ Lực Tống Kim.
 • Trống Khải Hoàn.
 • Vận Tiêu Bang Hội.
 • Vượt Ải Nhiếp Thí Trần.
 • Quốc Chiến Thiên Tử.
 • Tử Chiến Nguyệt Ca Đảo.
 • Top Tống Kim 21h.
 • Top Tống Kim Tuần.

☯️Tổng Hợp Time Hoạt Động [S1-CHÂU GIANG].

Đóng Mở